Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.dobredozowniki.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Isco Sp z o.o , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator stronywww.dobredozowniki.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Klientów sklepu www.dobredozowniki.pl

3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Klienta, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca zbiera również dane podane dobrowolnie przez Klienta w treści Zamówienia. Dane podane w treści Zamówieniu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego zamówienia, np. w celu dokonania procesu realizacji zamówienia lub kontaktu handlowego.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub też swoim naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem dla realizacji transakcji w ramach sklepu www.dobredozowniki.ploraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca Towar spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientom przez Sprzedawcę informacji o świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Na stroniewww.dobredozowniki.pl wykorzystywana jest technika "cookies". Cookie jest to niewielki plik z informacją zapisywany na komputerze Klienta. Korzystanie z technik "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

8. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.dobredozowniki.pl oraz do administracji serwerem.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem serwisu: e-mail: hello@dobredozowniki.pl

ISCO Sp. z o.o.
Miszewko 38, 80-297 Banino, Poland
VIII Wydz. Gosp. KRS, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; KRS 687742
NIP: 589-203-54-46
REGON: 367838061.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl